Ett budskap – vårt syfte

Ett myller av liv. Vindar som blåser, budskap som flyger. Läs mig, se mig, uppmärksamma till höger och vänster, och helst allt däremellan. Intryck som går in och ibland direkt ut, ibland dröjer sig kvar och gör avtryck. Mycket som formuleras som aldrig fastnar, många bilder som försvinner ut i intet.

Bland alla intryck ett budskap, till synes de andra likt, men med en tyngd som inte kan mätas, en inneboende kraft som måste upplevas. Ett ord som flyttar berg, ett frö som bär på svar på mänsklighetens alla frågor. En sanning som banar väg för livet som det skulle vara.

 Ett budskap som bär sig självt, som i sitt väsen har förmågan att tränga genom märg och ben. Men som behöver konkretiseras för att synas, formuleras för att nå fram, kläs i färg och form för att bana väg. Och som behöver placeras mitt i livet, i vardagen där människorna finns.

Hur lyfter vi budskapet, hur ger vi det plats? Hur särskiljer vi det, hur bygger vi dess plattform? Hur klär vi det för att väcka nyfikenhet, hur ger vi det färg och form värdigt dess innehåll? Hur paketerar vi det så att det blir vad det är tänkt att vara, så att det når hela vägen fram? Hur ökar vi budskapets förutsättningar att synas, höras, sticka ut, skapa intryck och ge avtryck? Hur ger vi Jesus till Sverige?

Vi är på det klara med att alla gör vad de kan. Inget arbete är viktigare än det andra, inga insatser mer värda. Men vi är också övertygade om att tillsammans når vi längre. Många små vattenstänk kan tillsammans bli en kraftig stråle. Många små insatser optimeras till en kraft som ingen annan.

I denna process behövs ledning från ovan, vishet från Gud, och en kropp där alla har sin plats. Vår plats är i det kommunikativa. Det är här vår gåva finns. Det är här vi briljerar. Inte för att vi själva är så bra, utan för att Gud utrustat oss. Han hjälper oss att hela tiden vässa, hela tiden utveckla, och hela tiden än mer låta våra gåvor genomsyras av honom.

Han har gett oss verktyg som ger oss förmåga att formulera, skapa och optimera. Att klä evangelium om Jesus i ord, färg och form. Att skapa paketering värdig världens bästa budskap. Paketering som är relevant, attraktiv och full av kärlek. Paketering som banar budskapets väg hela vägen fram, in i människors vardag och hjärtan. Till att väcka, omfamna, läka, älska, och göra det som ingen paketering i världen kan lösa – på djupet förvandla.

Det är därför vi finns. Vi paketerar världens bästa budskap. För den här världens skull!

Categories:

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Bloggen om att nå ut

Här bjuder vi på konkreta tips och enkla verktyg som gör det lättare att arbeta NåUt-fokuserat i vardagen.