Kommunikativ helhet – strukturerar och optimerar 

Har du koll på om er kommunikation verkligen når de mål ni vill nå? Kanske undrar du vad ni skulle kunna göra ännu bättre? Eller har du svårt att få ihop helheten med nyhetsbrev, sociala medier, hemsida och annat?

Vi tror att struktur är A och O för att nå framgång i sin kommunikation. Du behöver veta hur ni bäst når ut med viktig information, vilka som läser era nyhetsbrev, och vilka budskap som passar på sociala medier.

När den strukturen finns på plats blir er vardag lättare och er kommunikation så mycket mer effektiv.

Vi kan bland annat hjälpa er med att:

  • Se över er befintliga kommunikation och komma med förslag på justeringar för att förenkla och förbättra.
  • Ta fram en grundstruktur för all er kommunikation som tydliggör vad som ska kommuniceras var och till vilka.