Kommunikativ helhet – strukturerar och optimerar 

Struktur är A och O för att nå framgång i sin kommunikation. Det behöver vara tydligt vilka ni är, vad ni står för, och framför allt, vad ni har att erbjuda till de ni vill kommunicera med.

Därför förordar vi en genomgående röd tråd i all er kommunikation – både i visuellt uttryck och i tonen i era budskap.  Att göra punktinsatser är bra, men även punktinsatserna får störst effekt om de byggs på en grund av helhet och  igenkänning (det som vi brukar kalla varumärke).

Vi kan bland annat hjälpa er med att:

  • Skapa en varumärkesplattform med visuell identitet (bild, färg och form), tonalitet (hur ni säger saker), och grundläggande budskap.
  • Ta fram en kommunikationsstrategi som sätter strukturen för all er kommunikation och tydliggör vad som kommuniceras var och till vilka.