Kampanj – en riktad insats under en begränsad tid

En kampanj kan vara en utåtriktad satsning ni gör i samband med en aktivitet, konferens eller happening i er kyrka eller organisation. Eller kanske en evangelisationsinsats för att nå ut till människor i er närhet. 

Vi tror att satsningar av detta slag får bäst kommunikativa effekt om man förmedlar rätt budskap i rätt kanaler, och när förberedelse och uppföljning blir lika viktigt som själva utförandet.

Vi är vana att arbeta med både kortare insatser och längre kampanjperioder.

I samband med er kampanj kan vi bland annat hjälpa er med:

  • Identifiering och planering av hela kampanjens kommunikation, från förberedelse och genomförande till uppföljning.
  • Utförande av samtliga planerade kommunikativa insatser. (Budskap, trycksaker, bilder m.m.)
  • Löpande mätning och uppföljning för att utvärdera och identifiera möjligheter till förbättringar.