Världens bästa budskap 
förtjänar världens bästa paketering

Evangelium om Jesus är världens bästa budskap. Men för att ge budskapet ska nå ända fram behöver det paketeras så att mottagaren vill lyssna. Det är här vi kommer in i bilden.

För den här världens skull

Vi drivs av en längtan efter att fler människor i vårt land ska få lära känna Jesus, och vi är övertygade om att kommunikation är ett viktigt redskap. Vad hjälper det att vi har världens bästa budskap om vi inte lyckas kommunicera det?

Det handlar inte alltid om att göra mer, utan att optimera det vi gör för att uppnå maximal effekt. Och när vi pratar effekt syftar vi på att människor får möta Jesus och få sina liv förvandlade av honom. Det är, och kommer alltid att vara drivkraften i det vi gör. 

Andefylld kompetens

Hos oss går kommunikativ expertis hand i hand med andefylld ledning. Alla i team NåUt har gedigen erfarenhet av att arbeta professionellt med kommunikation. Vi vet hur ni når de ni vill prata med. Vi vet var de finns. Och vi vet hur ni gör ert budskap relevant för just dem.

Men vi sätter inte vår tillit enbart till vår kompetens. Vi är fullt medvetna om vårt beroende av Gud. Alla som arbetar med oss är personligt troende och varje projekt inleds och genomförs i ständig bön om Guds ledning.

Det är detta vi menar med andeledd kompetens. Vi har kompetensen, Gud har kompassen. Bästa teamet någonsin!

Hand i hand med er vision

Vi tror att alla lokala församlingar och organisationer är unika. Det är ni som känner era medlemmar, kunder, medarbetare och människorna på er ort. Det är ni som har visionen och det är ni som vet vilka utmaningar som finns.

För att vi ska kunna göra bästa möjliga jobb ser vi det som helt nödvändigt att arbetet utförs i tätt samarbete med er, med löpande avstämningar och nära kontakt. Detta för att våra lösningar ska rimma med det som finns i era hjärtan, och gå hand i hand med er vision. Kort och gott – tillsammans når vi längre.