Världens bästa budskap förtjänar världens bästa paketering

Evangelium om Jesus är världens bästa budskap. Där bör inget varken läggas till eller dras ifrån. Men för att budskapet ska nå ända fram behöver det paketeras så att mottagaren vill lyssna. Olika mottagare, olika paketering. Det är här vi kommer in i bilden.

För den här världens skull

Vi drivs av en längtan efter att fler människor i vårt land ska få lära känna Jesus, och vi är övertygade om att kommunikation är ett viktigt redskap. Vad hjälper det att vi har världens bästa budskap om vi inte lyckas kommunicera det?

Det handlar inte alltid om att göra mer, utan att optimera det vi gör för att uppnå maximal effekt. Och när vi pratar effekt syftar vi på människor. Att människor får möta Jesus och få sina liv förvandlade av honom. Det är, och kommer alltid att vara drivkraften i det vi gör. 

Andefylld kompetens

Hos oss går kommunikativ expertis hand i hand med andefylld ledning. Alla i team NåUt har gedigen erfarenhet av att arbeta professionellt med kommunikation. Vi vet hur ni når de ni vill prata med. Vi vet var de finns. Och vi vet hur ni gör ett budskap relevant för just dem.

Men vi sätter inte vår tillit till enbart vår kompetens eller erfarenhet. Vi är fullt medvetna om vårt beroende av Gud. Alla som arbetar hos oss är själva personligt troende och varje projekt inleds och genomförs i ständig bön om Guds ledning. 

Det är detta vi menar med andefylld kompetens. Vi har kompetensen, Gud har kompassen. Bästa teamet någonsin!

Hand i hand med er vision

När vi tar oss an ett uppdrag så gör vi det alltid tillsammans med er. Vi tror att alla lokala församlingar och organisationer är unika. Det är ni som känner era församlingsmedlemmar, era kunder, era medarbetare och er lokalbefolkning. Det är ni som har visionen och det är ni som vet vilka utmaningar som finns.

För att vi ska kunna göra bästa möjliga jobb ser vi det som helt nödvändigt att arbetet utförs i tätt samarbete med er. Vi inleder därför alltid våra mer omfattande uppdrag med att komma och besöka er. Se er verksamhet på plats, känna av orten där ni verkar, och lyssna in era behov.

När vi sedan planerar och utför det uppdrag ni önskat så görs detta alltid med täta avstämningar och löpande kontakt med er. Detta för att våra lösningar ska rimma med det som finns i era hjärtan, och gå hand i hand med er vision. Kort och gott – tillsammans når vi längre.