Foto, färg och form – er visuella identitet

Spelar det verkligen någon roll vilka färger och typsnitt man använder? Och hur viktig kan en bild egentligen vara?

Detta med visuell identitet och bildspråk påverkar faktiskt mer än man kanske kan tro. Olika färger kommunicerar olika saker, en logotype som exempelvis upplevs som hård och kantig försvårar för er om ni vill förmedla ett varmt och mjukt budskap. 

Bild, färg och form kan både hjälpa och stjälpa, men med enkla medel kan era visuella uttryck förstärka era budskap och den bild av er som ni vill förmedla.

Vi kan bland annat hjälpa er med att:

  • Ta fram en (ny) grafisk profil och vid önskemål implementera denna i era kanaler.
  • Renodla er redan befintliga grafiska profil och komplettera med en manual för att underlätta ert dagliga arbete.
  • Fota och skapa en bildbank från er egen verksamhet med bilder som förmedlar det ni önskar.